29/11/2012
ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΑΜΕΑ
Επισυνάπτεται ο οδηγός για υπηκόους τρίτων χωρών με αναπηρία νομίμως διαμένοντες στην Ελλάδα