18/12/2013
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ - ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ


   Σε συνέχεια της ΠΟΛ1195/2013 (δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα μας στις 16/5/2013), σχετικά με την πιστοποίηση της αναπηρίας για τη χορήγηση απαλλαγών- ελαφρύνσεων στο έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΑ) και στις φορολογίες κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και μεταβίβασης ακινήτων, και με αφορμή ερωτήματα που μας υποβάλλονται σχετικά με την εφαρμογή της, σας διευκρινίζουμε ότι, σε εφαρμογή του αριθ.πρωτ. Φ80000 οικ. 30002/1896/14-12-2011 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι αποφάσεις χορήγησης ποσοστών αναπηρίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί πριν την 1/9/2011 από τις Α΄/βάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, γίνονται δεκτές, αν πρόκειται για επ’ αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, και εφόσον ισχύουν κατά την ημερομηνία γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΚΕΠΑ.