11/04/2013
ΥΠ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΩΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ 
Η κοινοποίηση της με αρ. Φ11321/1119/79/27.3.2013 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την αναστολή καταβολής του εξωιδρυματικού επιδόματος παραπληγικών-τετραπληγικών, σε περίπτωση νοσηλείας για χρόνια πάθηση με δαπάνες του ασφαλιστικού φορέα. Τροποίηση της αρ. Φ9/οικ.909/22.6.1983 Υπουργικής Απόφασης

Σχετ: Η Εγκύκλιος 128/1/83