03/07/2013
ΠΡΟΝΟΙΑ:ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε το νέο κανονιστικό πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής εβίσχυσης ΑμεΑ το οπόιο αφορά σε:
  • Πρόγραμμα οικονομικ΄ς ενίσχυσης Βαριάς Αναπηρίας
  • Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με Βαριά Νοητική Υστέρηση
  • Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με α) Μεσογειακή αναιμία, θαλασσαιμία, αιμοσφειρινοπάθεια, δρεπανοκκυταρική αναιμία-ομόζυγο δρεπανοκκυταρική αναιμία, μικροδρεπανοκκυταρική αναιμία β) αιμορροφιλία Α, αιμορριφιλία Β, συγγενείς αιμαορραγικές διαθέσεις γ) Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας (AIDS)
  • Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης κωφών και βαρηκόων ατόμων
  • Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας
Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο όπως δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Εργασίας-Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας- Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας- Διεύθυνση Προστασίας ΑμεΑ